Lịch chiếu phim tại Hà Nội
Lịch chiếu phim Tuần từ 01/05 đến 15/05

Lịch chiếu phim tuần từ 01-15/05 tại các rạp tại Hà Nội
 
 
 

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Megastar

Quá nhanh, quá nguy hiểm

10h30, 12h45, 15h00, 17h30, 20h00

04/05 - 07/05

Hành động

10h15, 12h30, 15h, 17h30, 20h

08/05 – 14/05

7 Viên Ngọc rồng

10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h15, 20h30

04/05 - 14/05

Hành động, Giả tưởng

Cuộc đua đến núi phù thủy

11h00, 13h15, 15h30, 17h45, 20h00

04/05-07/05

Phiêu lưu, Viễn tưởng

Tự thú của một tín đồ shopping

10h00, 12h15, 14h30, 16h45, 19h00, 21h15

04/05 - 14/05

Hài

14 Ngày phép

10h00, 12h10, 14h15, 16h20, 18h45, 21h15

04/05-07/05

Tình cảm, Hài

10h00, 12h10, 14h15, 16h20, 18h30, 20h45

08/05 – 14/05

Đừng đốt

10h45, 13h30, 16h00, 18h30, 21h00

04/05-07/05

11h, 13h30, 16h, 18h30, 21h

08/05 – 14/05

12 Vòng sinh tử

10h00, 12h15, 14h30, 16h45, 19h00, 21h15

04/05-07/05

Hành động

10h15, 12h45, 15h15, 17h45, 20h15

08/05 – 14/05

Quái vật ác chiến người hành tinh

10h15, 12h15, 14h15, 16h15, 18h15, 20h15

01/05-07/05

Hoạt hình

Hỗn số tử thần

10h15, 12h45, 15h15, 18h00, 20h30

04/05 - 07/05

Hành động, Tâm lý

10h30, 13, 15h30, 18h, 20h45

08/05 – 14/05

Triệu phú ổ chuột

10h30, 13h00, 15h45, 18h15, 20h4

04/05 - 07/05

10h15, 12h45, 15h15, 17h45, 20h30

08/05 – 14/05

Trung tâm chiếu phim Quốc gia

7 Viên Ngọc rồng

10h, 11h30, 13h, 14h35, 16h10, 17h45, 19h20, 20h55 (T6, T7); 11h, 13h, 15h, 18h, 20h (T2, T3)

01/05 - 05/05

Hành động, Giả tưởng

Đừng đốt

11h, 15h, 17h, 19h (T6, T7, CN); 20h55 (CN); 14h, 16h, 20h (T2, T3)

01/05-05/05

12 Vòng sinh tử

13h, 20h, (T6, T7, CN); 21h50 (T6, T7); 20h45 (T2, T3)

01/05-05/05

Hành động

Cuộc đua đến núi phù thủy

14h10, 18h (T6, T7)

01/05-05/05

Phiêu lưu, Viễn tưởng

Hỗn số tử thần

10h, 12h10, 16h, 20h55 (T6, T7, CN); 10h, 14h20, 16h30, 20h50 (T2, T3)

01/05-05/05

Hành động, Tâm lý

Quái vật ác chiến người hành tinh

10h30, 14h20, 18h15 (T6, T7, CN); 19h (T2, T3)

01/05-05/05

Hoạt hình

Quá nhanh, quá nguy hiểm

12h15, 16h, 20h (T6, T7, CN); 21h50 (T6, T7); 12h10, 19h (T2, T3)

01/05-05/05

Hành động

 

vtv6